Trang chủ » Tổ chức » Ban Thường Vụ » TS. Lê Bá Quế
TS. Lê Bá Quế

-Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Gia súc lớn Trung ương,
– Phó Chủ tịch Phụ trách Tổ chức, Hành chính.