Trang chủ » Tổ chức » Ban Thường Vụ » PGS.TS Hoàng Kim Giao
PGS.TS Hoàng Kim Giao

Đơn vị công tác: Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN

Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam