Trang chủ » Tổ chức » Ban Thường Vụ » Tăng Xuân Lưu

Tăng Xuân Lưu

28/05/2023 | 7:01

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì, Viện Chăn nuôi.
- Trưởng ban chuyển giao tiến nộ KHKT vào Sản xuất.