Trang chủ » Tổ chức » Ban Thường Vụ

Đơn vị công tác: Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN

Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam

Đơn vị công tác: Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN

Phó Chủ tịch thường trực 

Đơn vị công tác: Công ty APDC tại TP.HCM

Chủ tịch + TGĐ APDC

PCT Hiệp hội phụ trách phía Nam

Đơn vị công tác: Cục Chăn nuôi

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi

PCT Hiệp hội 

Đơn vị công tác: Học viện Nông nghiệp VN

Giảng viên Khoa TY

Phó Chủ tịch phụ trách khoa học kỹ thuật

Giám đốc Công ty Sao Đỏ.

Phó Chủ tịch HH Phụ trách Miền Trung và Tây Nguyên.

Chủ tịch HĐQT Công ty An Việt

Phó Chủ tịch phụ trách phía Bắc.

-Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Gia súc lớn Trung ương,
- Phó Chủ tịch Phụ trách Tổ chức, Hành chính.

Ủy viên ban Thường vụ - Trưởng ban quan hệ quốc tế

Đơn vị công tác: Vinalica

PGĐ Vinalica

Tổng thư ký hiệp hội

Đơn vị công tác: Vinaruha

TB KHKT Vinaruha

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì, Viện Chăn nuôi.
- Trưởng ban chuyển giao tiến nộ KHKT vào Sản xuất.