Âm lịch

Liên hệ: 04.3971.8830 - 04.3971.8853 - 04.3971.9776 |vinaruha@gmail.com
­
11 09, 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022-2027)

By |Tháng Chín 11th, 2022|Văn bản hiệp hội|Chức năng bình luận bị tắt ở NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022-2027)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HIỆP HỘI CHĂN NUÔI  GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022-2027) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  01 /NQ-ĐH     Hà Nội, [...]

11 09, 2022

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2015-2021)  PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2022-2027)

By |Tháng Chín 11th, 2022|Văn bản hiệp hội|Chức năng bình luận bị tắt ở BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2015-2021)  PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2022-2027)

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số 131 /HHCNGSLVN-BC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       Hà Nội ngày 18  tháng  6  năm 2022   BÁO [...]

20 06, 2022

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027: Góp phần phát triển ngành Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam bền vững

By |Tháng Sáu 20th, 2022|Sự kiện Trong nước, TIN TỨC, Văn bản hiệp hội|Chức năng bình luận bị tắt ở Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027: Góp phần phát triển ngành Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam bền vững

        Sáng ngày 18/6/2022, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trâu Quỳ - Gia Lâm- Hà Nội), Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn [...]

12 08, 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

By |Tháng Tám 12th, 2016|TỔ CHỨC, Văn bản hiệp hội|Chức năng bình luận bị tắt ở BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

A. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 Đại hội nhiệm kỳ II (2015-2020) Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam được tiến hành ngày 21/12/2015 đã thành công tốt đẹp. Các hoạt động [...]

21 06, 2016

Quy chế hoạt động của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020

By |Tháng Sáu 21st, 2016|Văn bản hiệp hội|Chức năng bình luận bị tắt ở Quy chế hoạt động của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM Số:  02 /QĐ-HHGSL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                          [...]

21 06, 2016

ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM

By |Tháng Sáu 21st, 2016|Văn bản hiệp hội|Chức năng bình luận bị tắt ở ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM CHƯƠNG I TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG         Điều 1. Tên gọi Tên tiếng Việt: Hiệp hội Chăn nuôi gia súc [...]

29 03, 2016

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM (Phiên họp quý I năm 2016)

By |Tháng Ba 29th, 2016|Sự kiện Trong nước, TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT, Văn bản hiệp hội|Chức năng bình luận bị tắt ở KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM (Phiên họp quý I năm 2016)

Vào hồi 9h00 ngày 25/3/2016 tại Phòng Hội nghị, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam đã [...]

1 02, 2016

Quy chế hoạt động của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020

By |Tháng Hai 1st, 2016|TỔ CHỨC, Văn bản hiệp hội|Chức năng bình luận bị tắt ở Quy chế hoạt động của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM Số:  02 /QĐ-HHGSL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                          [...]

1 02, 2016

ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM

By |Tháng Hai 1st, 2016|Điều lệ Hiệp hội, TỔ CHỨC, Văn bản hiệp hội|Chức năng bình luận bị tắt ở ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM CHƯƠNG I TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG           [...]