Trang chủ » Website liên kết » Cục Thú y – Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Cục Thú y – Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đại diện
Địa chỉ
Số 15/78 - Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội
Tỉnh (Thành phố)
Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động
Điện thoại
0243.8696788
Fax
0243.8691311
Email
vanphongcuc@dah.gov.vn
Website
https://cucthuy.gov.vn/
Sản phẩm
Giới thiệu