Trang chủ » Website liên kết » Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đại diện
GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Lan - Giám đốc
Địa chỉ
Trâu Qùy - Gia Lâm - Hà Nội
Tỉnh (Thành phố)
Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động
Điện thoại
84.024.62617586
Fax
84 024 62617586
Email
webmaster@vnua.edu.vn
Website
www.vnua.edu.vn
Sản phẩm
Giới thiệu

*/ Tên học viện: 

– Tên bằng tiếng Việt: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM    

– Tên viết tắt tiếng Việt: HVN

– Tên bằng tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

– Tên viết tắt: VNUA

*/ Tên trước đây:

– Trường Đại học Nông Lâm (1956-1958)

– Học viện Nông Lâm (1958 – 1963)

– Trường Đại học Nông nghiệp (1963- 1967)

– Trường Đại học Nông nghiệp I (1967- 2008)

– Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (2008- 2014)

*/ Cơ quan Bộ chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

*/ Địa chỉ  Học viện: Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

*/ Diện tích: 192 hecta

*/ Vị trí địa lý: Phía đông thành phố Hà Nội (cách trung tâm Hà Nội 12km)

*/ Số điện thoại liên hệ: 84.024.62617586, fax: 84 024 62617586

*/ E-mail: webmaster@vnua.edu.vn

*/ Website: www.vnua.edu.vn

*/ Thành lập: Ngày 12 tháng 10 năm 1956

*/ Loại hình trường đào tạo: Trường đại học công lập trọng điểm quốc gia

*Tầm nhìn/ Vision

Học viện là đại học tự chủ, đa ngành, đa phân hiệu theo mô hình của đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực; trung tâm xuất sắc của quốc gia, khu vực về đổi mới sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri thức và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Vision: VNUA strives to be a multi-disciplinary, and multi-campus autonomous university following the model of the research university, a national and regional center of excellence for creative innovation in human resource training, conducting top research, applicating knowledge, and developing technology in agriculture and rural development.

* Sứ mạng/ Mission

Học viện là trung tâm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, và chuyển giao tri thức mới về nông nghiệp và phát triển nông thôn, và các lĩnh vực khác có liên quan; đóng góp đắc lực và hiệu quả vào công cuộc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Mission: Mission of VNUA is to train and supply high-quality manpower; pursue research and technology development, knowledge dissemination in agriculture and rural development, and other related sectors to contribute to agriculture development, countryside construction and development, and international integration.

* Giá trị cốt lõi

Học viện không ngừng phấn đấu để tạo ra “Văn hoá Học viện Nông nghiệp Việt Nam” với 5 giá trị cốt lõi theo triết lý:

Đoàn kết (Solidarity): “đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng để tiến bộ mãi” – “keeping tight solidarity with endless endeavour for continous progress”;

Đạo đức (Morality): trên nền tảng đạo đức tiến bộ và đậm bản sắc văn hoá Việt Nam – “based on progressive morality typical of the Vietnamese traditional culture”;

Đi đầu (Advancement): đi đầu về đào tạo, khoa học, công nghệ và phụng sự xã hội – “to strive for leading advancement in education, science, technology and social service”;

Đáp ứng (Response): đáp ứng nhu cầu không ngừng phát triển của xã hội – in response to ever changing demands of the society;

Đẳng cấp (Transcendence): khẳng định tầm vóc và vị thế bằng các sản phẩm có đẳng cấp vượt trội – with products of transcendence.

RÈN LUYỆN HUN ĐÚC NHÂN TÀI NÔNG NGHIỆP:
RÈN tư duy sáng tạo
LUYỆN kỹ năng thành thạo
HUN tâm hồn thanh cao
ĐÚC ý chí lớn lao
THÀNH NHÂN TÀI NÔNG NGHIỆP