Trang chủ » Tin tức » Trong nước » Hoạt động của hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam tháng 4 năm 2016

Hoạt động của hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam tháng 4 năm 2016

26/05/2023 | 1:52

Trong tháng 4 năm 2016, Chuyên gia của Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam đã kết hợp cùng với công ty Bò sữa Châu Á Thái Bình Dương để tư vấn giúp đỡ Công ty Cổ phần sữa TH True Milk và Công ty Sexing Technology (ST) của Mỹ để thực hiện Công nghệ cấy truyền phôi cho bò sữa đợt II/2016. Đợt I diễn ra vào tháng 12/2015 – 01/2016 với kết quả đạt được rất thành công, cấy được 285 phôi trong đó có 245 phôi đông lạnh nhập khẩu, 40 phôi sản xuất tại Việt Nam cho đàn bò nhận của TH Milk ở Nghĩa Đàn. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa quan trọng giúp đẩy nhanh tiến bộ di truyền và nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò sữa.

Trong đợt II, Chuyên gia đã thực hiện những nội dung sau:

  • Đào tạo chuyển giao một số phần công nghệ cụ thể trên bò.
  • Giao rửa phôi cho 8 bò cho phôi. Kết quả số phôi lấy được là 64, trong đó có 60 phôi đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng, có 37 phôi cấy cho bò nhật và 23 phôi đông lạnh.
  • Cấy chuyển phôi đông lạnh cho 241 bò nhận.
  • Tổng kết và phát chứng chỉ cho 3 học viên của đợt 1 chưa được nhận

Chuyên gia hướng dẫn cho học viên trên thực tế

Chuyên gia hướng dẫn cho học viên trên thực tế

Học viên nhận chứng chỉ

Ảnh kỷ niệm giữa chuyên gia của Hiệp hội, Cán bộ của TH Milk và Chuyên gia ST (Mỹ)