Trang chủ » Tin tức » Trong nước » Ngày 18/5/2023 Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hiệp hội Chăn nuôi GSL Việt Nam đã kết hợp với Đại học Hung Vương Tổ chức Hội Thảo với Chủ đề: Các giải pháp chính phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ hiệu quả và bền vững”.

Ngày 18/5/2023 Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hiệp hội Chăn nuôi GSL Việt Nam đã kết hợp với Đại học Hung Vương Tổ chức Hội Thảo với Chủ đề: Các giải pháp chính phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ hiệu quả và bền vững”.

28/05/2023 | 7:23

Hội thảo có 163 đại biểu tới dự. Có 8 báo cáo trong số 10 chuyên đề trong kỷ yếu được trình bày. Hội thảo đã nêu lên được thực trạng ngành chăn nuôi loại gia súc này trong nước và đã đua ra được những Biện pháp giúp cho ngành gia súc này phát triển bền vững trên cơ sở quản lý theo chuỗi từ trang trại đến bàn ăn. Ngành cũng hướng tới sự chuyên môn hoá, cung cấp cho thị trường những sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu dùng.

Một số hình ảnh hội thảo