Trang chủ » Chưa phân loại » Kết luận của ban thường vụ hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam ( Phiên họp quý I năm 2016 )

Kết luận của ban thường vụ hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam ( Phiên họp quý I năm 2016 )

16/01/2023 | 8:49

Vào hồi 9h00 ngày 25/3/2016 tại Phòng Hội nghị, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam đã tổ chức phiên họp thường vụ quý I năm 2016.

Mở đầu phiên họp, TS. Lê Văn Thông – Giám đốc Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương – Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội – Báo cáo tình hình hoạt động của Hiệp hội trong quý I và kế hoạch hoạt động cho quý II và cả năm 2016.

Kể từ Đại hội Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ II (2015 – 2020) được tổ chức thành công tại Hà Nội, Hiệp hội đã có nhiều hoạt động khá tích cực và  hiệu quả, đó là:

 • Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả Đại hội nhiệm kỳ II (2015-2020) của Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam.
 • Hoàn thiện về tổ chức nhân sự sau Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ II (2015-2020).
 • Gửi Nghị quyết Đại hội Hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ II (2015-2020), danh sách Ban thường vụ, Ban chấp hành tới từng thành viên (có đầy đủ họ tên, điện thoại, email, địa chỉ liên lạc).
 • Trang web của Hiệp hội (vinaruha.vn) chính thức đi vào hoạt động, đăng tải mọi thông tin, hoạt động của Hiệp hội cũng như tình hình chăn nuôi trong và ngoài nước.
 • Liên hệ với một số tổ chức, hiệp hội chăn nuôi gia súc ở Hoa Kỳ để hợp tác về nghiên cứu, phát triển chăn nuôi gia súc lớn và hoạt động thương mại giữa Việt Nam – Hoa Kỳ
 • Tổ chức Hội thảo “Ngành chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, chủ động sẵn sàng cho hội nhập ASEAN và TPP” ngày 25/3/2016 tại TP. Hồ Chí Minh.
 • Tư vấn cho một số đơn vị, cá nhân về chăn nuôi gia súc lớn. Đặc biệt là tư vấn cho TH Milk về công nghệ cấy truyền phôi và đạt thành công cao.
 • Họp Ban thường vụ Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam quý I/2016 vào ngày 25/03/2015 tại TP. Hồ Chí Minh.
 1. Kế hoạch hoạt động quý II/2016
 • Hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của trang Web Hiệp hội.
 • Tiếp tục liên hệ với một số tổ chức, hiệp hội chăn nuôi gia súc quốc tế để hợp tác về nghiên cứu, phát triển chăn nuôi gia súc lớn và hoạt động thương mại.
 • Tiếp tục hoạt động tư vấn cho các đơn vị, cá nhân về chăn nuôi gia súc lớn trong cả nước.
 • Tổ chức Hội thảo “Ngành chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, chủ động sẵn sàng cho hội nhập ASEAN và TPP” tại Hà Nội cho các tỉnh phía Bắc.
 • Họp Ban thường vụ Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam quý II/2016 tại Hà Nội.

-Ý kiến của ông Lưu Hùng Sơn, Giám đốc công ty TNHH MTV Bò sữa Châu Á – Thái Bình Dương, Phó chủ tịch Hiệp hội phụ trách khu vực phía Nam: Bản thân ông Sơn đã tích cực đưa Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam trở thành thành viên của 2 hiệp hội chăn nuôi dê và bò sữa ở Hoa Kỳ, cũng như tích cực xúc tiến việc liên kết giữa Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam với các Hiệp hội khác trên thế giới.

-Ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Chủ tịch Tập đoàn Vabis, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế Hiệp hội: Trong xu thế hội nhập TPP,  hợp tác quốc tế, ngành chăn nuôi Việt Nam cần thực hiện một chuỗi khép kín sau chăn nuôi, thì mới đủ khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp từ nước ngoài.

-Ý kiến của ông Trần Công Chiến – Tổng giám đốc công ty giống bò sữa Mộc Châu, Phó Chủ tịch Hiệp hội- Phó ban tài chính : Xu hướng chính của các Hiệp hội là phát triển các ngành nghề, vì vậy Hiệp hội cần thực hiện chức năng của mình là tham gia đóng góp vào hoạch định chính sách trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến, đặc biệt xử lý mội trường trong chăn nuôi nhằm đem lại nền chăn nuôi phát triển bền vững, hiệu quả.

-Ý kiến của TS Nguyễn Đình Minh – Phó viện trưởng viện Thú y – Phó ban Tư vấn phản biện: Khi các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc lớn tham gia vào Hiệp hội thì người tham gia cần tiếng nói của Hiệp hội để đẩy mạnh các mối quan hệ trong nước và quốc tế, đặc biệt cần tham gia sâu hơn nữa trong các vấn đề nhức nhối cấp bách như: thời tiết khắc nghiệt đàn trâu bò bị chết đói, chết rét, hay nhiều địa phương muốn phát triển chăn nuôi gia súc lớn nhưng không đủ diện tích chăn thả, không có đủ thức ăn…

-Ý kiến của TS Lê Bá Quế – Phó GĐ Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương – Trưởng ban Thi đua khen thưởng: Hiệp hội đã có những kết quả hoạt động bước đầu khá tốt đẹp như tư vấn về chăn nuôi gia súc lớn cho nhiều địa phương trong nước, các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài, mong các thành viên hiệp hội chung sức chung lòng đưa hiệp hội phát triển hơn nữa, làm tốt hơn vai trò của hiệp hội.

-Ý kiến của PGS.TS Lê Thị Thúy – Phó ban Hợp tác quốc tế Hiệp hội: Bà Thúy đánh giá cao sự cố gắng hoạt động của các thành viên Hiệp hội, qua đó mong các thành viên Hiệp hội chung sức chung lòng để đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam đặc biệt trong bối cảnh hội nhập TPP hiện nay.

Qua những của các thành viên Hiệp hội, chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam đã có kết luận chung của phiên họp thường vụ quý I/ 2016. Hôị nghị thống nhất cao đánh giá kết quả thực hiện quý I và kế hoạch hoạt động quý II .

Căn cứ vào phương hướng hoạt động của Hiệp hội và trên cơ sở của đóng góp của hiệp hội vào sự phát triển chung của ngành chăn nuôi, Hiệp hội cần cố gắng đẩy mạnh tiếng nói của mình vào công tác hoạch định chính sách, quan tâm sâu hơn và có tác động đến các vấn đề thời sự như: giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi…nhằm đưa lại lợi ích thiết thực cho các thành viên Hiệp hội. Bên cạnh đó, Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam luôn chào đón các tổ chức cá nhân liên hệ qua số điện thoại, email, website để gia nhập là thành viên của Hiệp hội.