Trang chủ » Chưa phân loại

Đại hội đã nghe Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ II (2015-2021), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2022-2027), sửa đổi bổ sung Điều lệ của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký trong nhiệm kỳ III (2022-2027)

Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 80/2004/QĐ-BNV ngày 11/11/2004 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ .Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam hoạt động theo Điều lệ của Hiệp Hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 58/2005/QĐ-BNV ngày 01/6/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ

Sáng ngày 18/6/2022, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trâu Quỳ – Gia Lâm- Hà Nội), Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu: 45 đại biểu vào Ban chấp hành, 15 đại biểu vào Ban Thường vụ, PGS.TS Hoàng Kim Giao tiếp tục giữ chức Chủ tịch, TS. Lê Văn Thông đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí và 05 Phó Chủ tịch là: TS Tống Xuân Chinh, PGS.TS Sử Thanh Long, bà Tô Tuệ Lang, ông Đặng Thái Nhị, ông Hà Văn An.

Đại hội nhiệm kỳ II (2015-2020) Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam được tiến hành ngày 21/12/2015 đã thành công tốt đẹp. Các hoạt động của Hiệp hội đã và đang dần đi vào nề nếp, khoa học và đạt hiệu quả ngày càng cao hơn. Kết quả 6 tháng đầu năm 2016, Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt nam đã triển khai thực hiện được các nội dung sau:

Căn cứ Quyết định số 80/2004/QĐ-BNV ngày 11/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ V/v: Cho phép thành lập Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam; Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020,

 

Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là một tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp, các trang trại, các nhà quản lý và các công dân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc lớn như nghiên cứu, chăn nuôi, bảo vệ quyền vật nuôi, giết mổ, chế biến, kinh doanh, thiết kế, chế tạo thiết bị sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ trâu, bò, dê, cừu, ngựa.

Vào hồi 9h00 ngày 25/3/2016 tại Phòng Hội nghị, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam đã tổ chức phiên họp thường vụ quý I năm 2016. Mở đầu phiên họp, TS. Lê Văn Thông – Giám đốc Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương – Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội – Báo cáo tình hình hoạt động của Hiệp hội trong quý I và kế hoạch hoạt động cho quý II và cả năm 2016.

Căn cứ Quyết định số 80/2004/QĐ-BNV ngày 11/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ V/v: Cho phép thành lập Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam; Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020,

Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là một tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp, các trang trại, các nhà quản lý và các công dân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc lớn như nghiên cứu, chăn nuôi, giết mổ, chế biến, kinh doanh, thiết kế, chế tạo thiết bị sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ trâu, bò, dê, cừu, ngựa.