Trang chủ » Tổ chức » Văn bản hiệp hội » QĐ 05. Công nhận Ban Thường vụ HH CNGSL

QĐ 05. Công nhận Ban Thường vụ HH CNGSL

27/05/2023 | 2:14

 

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM

 


Số:   05 /QĐ-HHGSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày  18  tháng  11  năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Công nhận Ban thường vụ
Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, nhiệm kỳ III (2022-2027)

 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM

 

          Căn cứ Quyết định số 80/2004/QĐ-BNV ngày 11/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ V/v: Cho phép thành lập Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam;

          Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam;

          Căn cứ Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, nhiệm kỳ III (2022-2027);

          Căn cứ đề nghị của trưởng ban tổ chức hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Ban thường vụ Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, nhiệm kỳ III (2022-2027) (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Các ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện theo điều lệ của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ III (2022-2027).

Điều 3. Ban thường vụ Hiệp hội, các Chi hội trực thuộc Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu TCHC, VT.

    CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hoàng Kim Giao

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA

SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ NHIỆM KỲ III (2022-2027)

(Kèm theo QĐ số 05 /QĐ-HHGSL ngày 18/11/2022 của Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN)

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ đảm nhiệm

Địa chỉ

Điện thoại

Email

1

PGS.TS Hoàng Kim Giao

Chủ tịch  Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN

 

 P311, Số 6 Nguyễn Công Trứ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

0913248452

hoangkimgiao@gmail.com

2

TS. Lê Văn Thông

PCT thường trực  Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN

 

P311, Số 6 Nguyễn Công Trứ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

0854991908

levanthongvinaruha@gmail.com

3

TS. Tống Xuân Chinh

-Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi

-PCT Hiệp hội phụ trách SX-TT

 Số 16-Thụy Khuê – Tây Hồ, Hà Nội

0912491494

chinhtx@gmail.com

4

PGS.TS. Sử Thanh Long

-Giảng viên Khoa TY – HV NNVN

- PCT HH phụ trách Đào tạo &chuyển giao TB KHKT

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0904870888

sulongjp@yahoo.vn  gaia271@gmail.com

5

Bà Tô Tuệ Lang

-Chủ tịch + TGĐ Công ty TNHH MTV Bò sữa Châu Á Thái Bình Dương

-PCT HH phụ trách phía Nam

 

Tầng 11, Ngôi nhà Đức, 33 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM

 

0903706021

 

 

lang.totue@gmail.com

6

Ông Đặng Thái Nhị

-Chủ tịch + TGĐ công ty TNHH Liên hợp Công nông nghiệp phát triển bền vững Sao Đỏ Đăklăc

- PCT HH phụ trách Miền Trung và Tây Nguyên

Thôn 8, Xã Ea Lai, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk

0913203720

nhi@redstargroup.vn

7

Ông Hà Văn An

-Chủ tịch + TGĐ tập đoàn Nam Việt (Công ty CP Nam Việt)

- PCT HH phụ trách Miền Bắc

 Khối phố II, Phường Phố cò, TP.Sông Công, Thái Nguyên

0986095678

namviet.jscom@gmail.com

8

TS. Lê Bá Quế

-GĐ TT Giống gia súc lớn TW

- PCT-TB Tổ chức và Tài chính HH

Số 6 Nguyễn Công Trứ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

0913260645

vinalica@gmail.com

lebaque@gmail.com

9

TS. Phùng Thế Hải

-PGĐ  TT Giống gia suc lớn TW ---Tổng Thư ký + CVP HH

Số 6 Nguyễn Công Trứ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

0989365268

phungthehai@gmail.com

10

PGS.TS. Mai Văn Sánh

TB KHKT  Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN

Số 6 Nguyễn Công Trứ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

0912585495

mvsanh2009@gmail.com

11

PGS.TS Lê Thị Thúy

Trưởng Ban HTQT  Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN

Số 6 Nguyễn Công Trứ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

0912171688

kimthimaithanh@gmail.com

12

TS. Tăng Xuân Lưu

-GĐ TT Nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba Vì

- TB Tư vấn phản biện HH

Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội

0912124291

luuhanhbavi@gmail.com

13

Ông Bùi Đại Phong

-Chủ tịch + TGĐ công ty CP Giống GS Hà Nội

- PB Tư vấn phản biện HH

Tổ 15, Phường Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

0912108430

gionggiasuchanoi@gmail.com

14

 

TS. Lương Anh Dũng

-Phó GĐ  TT Giống gia suc lớn TW

-Trưởng BKT HH

Số 6 Nguyễn Công Trứ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

0386355164

dungvinalica@gmail.com

15

Th.S Nguyễn Duy Lý

-TP Tổng hợp – Tổng công ty Chăn nuôi VN

-Phó BKT HH

 Tầng 14, tháp A, Tòa nhà Handiresco, số 521 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

0973964336

nguyen.Duy.Ly.Vn@gmail.com

 

                                                            

Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban TCHC, TC

Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN

Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN

 

 

 

 

 

Lê Bá Quế

 

 

 

 

 

Hoàng Kim Giao