Trang chủ » Văn bản pháp luật » Tiêu chẩn quy chuẩn » Báo cáo kết quả nghiên cứu về danh mục hóa chất, kháng sinh cấm và danh mục hóa chất, kháng sinh được phép sử dụng trong sản xuất thủy sản của CODEX, EU, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc
Báo cáo kết quả nghiên cứu về danh mục hóa chất, kháng sinh cấm và danh mục hóa chất, kháng sinh được phép sử dụng trong sản xuất thủy sản của CODEX, EU, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc