Trang chủ » Văn bản pháp luật » Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Hội chăn nuôi Việt Nam, Hiệp hội chăn nuôi Gia cầm Việt Nam và Hiệp hội chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về quỹ đất và có chính sách kinh tế đặc thù cho ngành chăn nuôi
Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Hội chăn nuôi Việt Nam, Hiệp hội chăn nuôi Gia cầm Việt Nam và Hiệp hội chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về quỹ đất và có chính sách kinh tế đặc thù cho ngành chăn nuôi