Trang chủ » Organization » Association documents » Summary report on activities for the second term (2015-2021) and directions for the third term (2022-2027)

Summary report on activities for the second term (2015-2021) and directions for the third term (2022-2027)

01/02/2023 | 11:54
HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số 131 /HHCNGSLVN-BC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
  Hà Nội ngày 18  tháng  6  năm 2022

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2015-2021)

 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2022-2027)

 CỦA HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM

 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN

VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2021)

  I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  1. Về tổ chức của Hiệp hội

Tên Hội: Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam

Tên tiếng Anh: Vietnam Association of ruminant husbandry

Tên viết tắt: VINARUHA

Văn phòng Hiệp hội tại: số 6 Nguyễn Công Trứ – Phường Phạm Đình Hổ – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: 0243 632 0901 – 0913 248 452 (PGS.TS.Hoàng Kim Giao – Chủ tịch Hiệp hội) – 085 499 1908 (TS. Lê Văn Thông – PCT thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội)

Email: vinaruha@gmail.com

Website: https://vinaruha.vn

Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 80/2004/QĐ-BNV ngày 11/11/2004 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ

Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam hoạt động theo Điều lệ của Hiệp Hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 58/2005/QĐ-BNV ngày 01/6/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ

Hiệp Hội có Ban Chấp hành (90 người), Ban thường vụ (19 người), Ban Kiểm tra (3 người). Có 71 chi hội trực thuộc. Trong nhiệm kỳ II (2015-2021) kết nạp thêm 07 đơn vị. Hiện nay Hiệp hội có 87 Hội viên, trong đó 78 đơn vị Hội viên tập thể và 09 Hội viên cá nhân

  1. Đại hội Đại biểu lần thứ nhất của Hiệp hội được tổ chức vào ngày 19/5/2005 tại Hà Nội và Điều lệ của HiÖp héi Ch¨n nu«i gia sóc lín ViÖt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 58/QĐ-BNV ngày 01/6/2005

Đại hội Đại biểu Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lơn Việt Nam lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2021) được tổ chức vào ngày 21/12/2015 tại Hà Nội

Đại hội Đại biểu Chăn nuôi Gia súc lơn Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2022-2027) được tổ chức vào ngày 18/6/2022 tại Hà Nội, Đại hội được tổ chức trong thời điểm đặc biệt, đó là cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Ngành Chăn nuôi nói chung, Chăn nuôi gia súc lớn nói riêng cùng với các ngành nghề khác trong cả nước đang đứng trước thử thách rất to lớn – dịch Covid 19 xảy ra trên toàn cầu và dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên diện rộng hầu khắp cả nước. Trong khi cơ sở vật chất, trình độ về kỹ thuật, công nghệ chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gia súc lớn nói riêng của nước ta còn thấp trên nền chăn nuôi phân tán, quy mô nhỏ, không chuyên nghiệp so với các nước chăn nuôi quy mô lớn, công nghiệp và chuyên nghiệp

Theo Báo cáo của Bộ NN&PTNT, chăn nuôi gia súc lớn cả nước phát triển ổn định, giá bán ở mức có lợi cho người chăn nuôi, xu hướng chăn nuôi đang có sự chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ, phân tán sang chăn nuôi quy mô gia trại, trang trại tập trung quy mô lớn.

Số lượng đầu con gia súc ăn cỏ giai đoạn 2015-2020

Đơn vị tính: ngàn con

Tổng đàn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tăng trưởng BQ (%)
Tổng đàn bò 5367,1 5496,6 5654,9 5802,9 6060 6325,6 3,34
Bò lai 3040,6 3147,9 3575,9 3395,1 5742,3 5912,9 81,04
Bò thịt 5091,7 5213,6 5353,3 5508,5 5870,8 5994,3 3,32
Bò sữa 275,3 283 301,7 294,4 317,7 331,4 3,77
Trâu 2523,7 2519,4 2491,7 2425,1 2387,9 2332,7 -1,56
1777,6 2021 2556,3 2683,9 2609,2 2654,6 71,72
Cừu 107,6 126,1 168,1 150 121,4 114,2 1,19
Thỏ 855,3 821 964,8 1044,4 1116,9 1237 7,66
Hươu, nai 70,2 55,0 61,7 62,8 57,6 61,8 -2,52

 

Sản phẩm chăn nuôi gia súc ăn cỏ giai đoạn 2015-2020

Đơn vị tính: ngàn tấn

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tăng trưởng BQ (%)
Thịt trâu 85,8 86,6 87,9 92,1 125,3 120,3 6,99
Thịt bò 299.324 308,6 321,7 334,5 430,7 441,5 8,08
Sữa bò tươi 723,15 795,1 881,3 936 986,1 1049,3 7,73
Thịt dê, cừu 21,84 22,62 28,15 32,47 36,65 37,56 11,45
Thịt thỏ 2,94 3,11 3,05 3,44 3,89 4,36 8,20
Thịt hươu, nai 0,19 0,21 0,51 0,41 0,34 0,44 18,29

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 keó dài và diễn biến phức tạp trên diện rộng, ngành chăn nuôi Gia súc lớn gặp nhiều khó khăn và chịu ảnh hưởng tuy không nghiêm trọng và nặng bằng chăn nuôi gia cầm hoặc chăn nuôi lợn. Đặc biệt trong lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm thương mại cũng như chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Tổng đàn gia súc lớn vẫn tăng trưởng nhưng không cao. Tổng đàn bò ước khoảng 6,5 triệu con, tăng trưởng 2,5%, Trong đó đàn bò sữa khoản 350-355 ngàn con, tăng trưởng khoảng 6%.Sản lượng sữa tươi sản xuất ra ước đạt trên1,15 triệu tấn tăng khoảng 10%. Nhiều trại chăn nuôi bò sữa năng suất cao đạt 28-30 lít/con/ngày (Vinamilk) hoặc 30-32 lit/con/ngày (TH True milk); Đàn dê, cừu phát triển tốt đạt khoảng 2,85 triệu con, đàn trâu ổn định, đạt trên 2,3 triệu con.

Năm 2021, ngành chăn nuôi gia súc lớn có những hoạt động nổi bật như: Phát triển lai tạo đàn bò tại nhiều địa phương với nhiều tổ hợp lai gồm lai hai máu, ba máu, bốn máu. Sử dụng Công nghệ cao trong việc phát triển tạo đàn giống. Trồng cỏ, tạo nguồn thức ăn cho chăn nuôi gia súc ăn cỏ đã trở thành ý thức của người chăn nuôi. Thức ăn TMR đã được sử dụng ở hầu hết các trang trại chăn nuôi quy mô lớn và vừa. Chăn nuôi theo chu kỳ kinh tế tuần hoàn đã được nhiều trang trại áp dụng, như Công ty T & T 159 … Quy mô chăn nuôi trong nông hộ đã được nâng lên 3,4,5 con hoặc nhiều hơn. Áp dụng công nghệ tách ép phân khô và nước và làm phân vi sinh, đã được phổ biến ở nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn hoặc vừa.

a.Thuận lợi

– Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN quy tụ được nhiều thành phần tham gia, vì Hiệp hội là tổ chức tự nguyện của các DN, các tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp, các trang trại, các Nhà quản lý, các Hộ gia đình và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc lớn, chế biến, kinh doanh, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm từ trâu, bò, dê, cừu ngựa. Chính vì thế Hiệp hội có các Giáo sư, Tiến Sỹ, những chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực, trong từng loại vật nuôi.

– Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ trong thời gian qua, trong đó có chính sách về: Nghiên cứu khoa học, Khuyến nông, khuyến khích đầu tư, hỗ trợ thiên tai, kiểm soát dịch bệnh,… Đến nay các chính sách này đã và đang đi vào thực tiễn, thu hút người dân và các DN đầu tư phát triển chăn nuôi, chế biến va tiêu thụ sản phẩm các loại gia súc ăn cỏ ở trong nước và xuất khẩu

– Thị trường và giá cá các sản phẩm gia súc ăn cỏ nhìn chung ổn định, đảm bảo cho người chăn nuôi sản xuất có lãi

– Chăn nuôi chuyển dịch theo hướng trang trại, tập trung chuyên nghiệp và công nghiệp hơn

– Đầu tư xã hội cho nguồn lực phát triển chăn nuôi tăng, nhất là khu vực DN tư nhân cả trong và ngoài nước

– Quy mô đàn, năng suất và sản lượng sản phẩm gia súc ăn cỏ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian qua. Trong đó tốc độ tăng về sản lượng của các sản phẩm luôn cao hơn tốc độ tăng quy mô đầu con, chứng tỏ năng suất chăn nuôi gia súc ăn cỏ ngày càng được cải thiện, điển hình là năng suất bò sữa của VN đã vượt xa các nước trong khu vực. Năm 2018 năng suất bò sữa trung bình cả nước đạt trên 5.000kg/con/năm. Trong đó nhiều trang trại lớn đạt 7.500-8.000 kg/CK. Chăn nuôi bò sữa là một trong những lĩnh vực được áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến và các tiêu chuẩn cao của quốc tế

– Nhiều TBKT được nghiên cứu, cập nhật và chuyển giao cho sản xuất, nhất là những TBKT về : giống, chuồng trại, thức ă dinh dưỡng vật nuôi. Tỷ lệ bò lai, bò ngoại thuần trong sản xuất đại trà tăng cao. VN đã có mặt hầu hết các giống bò thịt chất lượng có khả năng thích nghi với khí hậu nhiệt đới và các giống bò sữa, dê cao sản của thế giới. Tỷ lệ TACN qua chế biến trong đó đặc biệt là ký thuật TMR đã được áp dụng khá phổ biến trong sản xuất đại trà. Kỹ thuật chuồng trại, nhất là các kiểu chuồng chống nóng hiện đại cho các loại gia súc cao sản đã được phổ cập trong các trang trại, Hộ chăn nuôi chuyên nghiệp ở hầu hết các địa phương,… Những TBKT và sự đầu tư của người dân, DN đã làm thay đổi quân điểm và “bản đồ” của các loại vật nuôi, nhất là bò sữa, dê sữa và bò thịt chất lượng cao.

Phương thức chăn nuôi đã có những thay đổi tích cực, hình thành nhiều chuỗi liên kết có hiệu quả trong sản xuất, điển hình là các chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò sữa hiện đang chiếm tỷ lệ liên kết gần 100% cao nhất trong khu vực sản xuất nông nghiệp hiện nay.

– Từng bước hình thành ngành công nghiệp chăn nuôi và chế biến sữa hiện đại so với khu vực và thế giới. Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa là một trong những lĩnh vực thu hút đầu tư lớn nhất của ngành nông nghiệp hiện nay, mà hầu hết là của tư nhân trong nước đầu tư. Sữa và các sản phẩm sữa của VN được người tiêu dùng trong nước và nhiều nước trong khu vực tin dùng, nhất là thị trường Trung Quốc và các nước Trung Đông.

– Ngoài các chính sách của TW, các địa phương đã có các chính sách riêng về hỗ trợ chăn nuôi như: hỗ trợ cải tạo giống trâu, bò, hỗ trợ trồng cỏ, cải tạo chuồng trại, xử lý môi trường,…

– Dê, Cừu là loại gia súc ăn cỏ nhỏ, ăn được nhiều loại lá cây, cỏ, không tranh giành lương thực với con người. Dê, Cừu nhanh nhẹn, dẻo dai, chịu khổ, là bạn của người dân nghèo. Chăn nuôi Dê, Cừu: Vốn đầu tư ban đầu thấp, quay vòng vốn nhanh, tận dụng được lao động và sản phẩm phụ nông, công nghiệp, phù hợp với Trung du và Miền núi. Hơn 95% tổng số Dê trên thế giới được nuôi ở các nước đang phát triển và mang lại nguồn thu nhập có ý nghĩa cho người chăn nuôi. Hàng năm chăn nuôi Dê, Cừu đã cung cấp một lượng thịt, sữa và các sản phẩm khác từ Dê, Cừu cho thị trường. Song vẫn đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của con người. Vì vậy Chăn nuôi Dê, Cừu là đối tượng được quan tâm của hầu khắp các nước trên thế giới, nhất là những vùng nông nghiệp khó khăn.

– Điều kiện tự nhiên (đất đai, khí hậu, thời tiết của VN) thuận lợi cho cây trồng và vật nuôi phát triển. Nguồn thức ăn đa dạng, phong phú phục vụ tốt cho phát triển chăn nuôi. Tuy nhiên Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng, ẩm độ cao, áp lực về phòng chống dịch bệnh. Độ ẩm cao, Dê ,Cừu không thích ứng được. Vì vậy phải phát triển chăn nuôi Dê, Cừu ở những vùng cao, khô ráo như: Trung du , miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung bộ và duyên hải miền trung. Không thể phát triển chăn nuôi Dê, Cừu ở Đồng bằng sông Cửu Long được (những vùng thấp, trũng, nhiều sông hồ nước, đầm lầy,… không chăn nuôi Dê, Cừu)

– Hươu sao, vật nuôi chủ lực của tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức được đưa vào quản lý tại Điều 67 Luật chăn nuôi, mở ra nhiều cơ hội phat triển sản xuất chăn nuôi hươu sao trong nước và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài

  1. Khó khăn

– Hệ thống tổ chức của ngành chăn nuôi từ TW đến địa phương chưa hoàn thiện

– Việc tập hợp được tất cả các thành phần hội viên còn nhiều khó khăn

– Cơ sở vật chất của toàn bộ ngành còn thấp, không đồng đều và không đồng bộ

– Đa số các thành viên của Hiệp hội hiện đang kiêm nhiệm: Quản lý NN, các Viện nghiên cứu, các trường ĐH, các Trung tâm, các DN, hoặc các nhiệm vụ khác. Một số thành viên là chủ các trang trại, các cơ sở chăn nuôi, chế biến, kinh doanh nhỏ, ở xa trung tâm, nên ít có liên hệ hoặc ít thông tin.

– Hệ thống văn bản phục vụ công tác quản lý NN về giống, môi trường chăn nuôi còn thiếu chưa phù hợp và không đồng bộ.

– Công tác thanh tra, kiểm tra về sản xuất kinh doanh giống vật nuôi còn nhiều tồn tại, nhất là tại các địa phương. Xử lý vi phạm thiếu kiên quyết nên chưa giải quyết hết hiện tượng kinh doanh giống vật nuôi chất lượng kém, không rõ nguồn gốc.

– Chăn nuôi gia súc ăn cỏ phụ thuộc nhiều vào nguồn thức ăn thô xanh, từ hệ thống canh tác, trong khi nước ta không có đồng cỏ, bãi chăn thả tự nhiên,… Việc chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp có hiệu quả thấp sang trồng cỏ và cây thức ăn cho gia súc ăn cỏ ở các địa phương còn gặp nhiều khó khăn

– Chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán còn chiềm tỷ lệ cao, ảnh hưởng không nhỏ tới việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong chăn nuôi và công tác kiểm soát dịch bệnh – ATTP.

Giải pháp về sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm

+ Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, Dự báo thị trường và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm đến các thị trường tiềm năng

+ Tổ chức liên kết giữa các khâu trong sản xuát chưn nuôi theo chuỗi gí trị từ: sản xuất – thu mua – chế biến – bảo quản – tiêu thụ

+ Tiếp tục hỗ trợ các Hộ Chăn nuôi phát triển sản xuất , trở thành các trang trại chưn nuôi, liên kết với các DN thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã,…

+ Xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm

Giải pháp về tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng

+ Tổ chức liên kết theo chuỗi sản phẩm từ khâu sản xuất đến thị trường, trong đó các DN đóng vai trò làm trung tâm để liên kết với các tổ chức sản xuất như liên kết tổ hợp tác, Hội, Hiệp hội ngành hàng. Chú trọng việc xây dựng các thương hiệu. Tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để mở rộng chăn nuôi theo Hợp tác xã, Tổ hợp tác. Gắn sản xuất chăn nuôi theo mô hình liên kết PPP hoặc chăn nuôi gia sông, chăn nuôi theo giai đoạn

Giải pháp về kỹ thuật

+ Giải pháp về giống

+ Giải pháp về thức ăn

+ Giải pháp về thú y

+ Giải pháp về KHKT và Khuyến nông

– Chăn nuôi gia súc ăn cỏ, đặc biệt là bò sữa đòi hỏi tỷ suất đầu tư lớn, chu kỳ sản xuất dài, thời gian thu hồi vốn chậm, có tính rủi ro cao, nên đa số người sản xuất khó tiếp cận với chính sách về tín dụng cũng như các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi

– Tình hình nhập lậu vật nuôi sống  đặc biệt là bò thịt và sản phẩm chăn nuôi từ nước ngoài qua đường bộ biên giới phía Tây, Tây Nam, phía Bắc,… vào nước ta vẫn chưa được kiểm soát. Do vậy không chỉ dẫn đến dịch bệnh bùng phát mà còn ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lầ thứ II Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN (ngày 21/12/2015 tại Hà Nội). BCH Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN khóa II (2015-2021) xin trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hiệp hội trong khóa II (2015-2021). Kiểm điểm đánh giá về những kết quả đã đạt được, nêu ra những hạn chế, tồn tại, phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, công tác của Hiệp hội trong nghiệm kỳ III (2022-2027)

 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2021)

  1. Công tác củng cố và phát triển tổ chức Hiệp hội 

Ngay sau đại hội nhiệm kỳ II, Ban Chấp hành HIệp hội đã sớm ổn định, kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành để triển khai kế hoạch công tác theo Nghị quyết của Đại hội. Đầu năm 2016, kết quả Đại hội đã được hoàn chỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ NN&PTNT theo đúng quy định. Ban Thường vụ, bộ phận văn phòng và các Ban chuyên môn đã triển khai nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ II.

Xác định công tác củng cố, phát triển tổ chức là sức mạnh giúp cho Hiệp hội phát triển bền vững. Nên Ban Thường vụ và văn phòng Hiệp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh ngành gia súc lớn, tìm hiểu Điều lệ và tự nguyện ra nhập Hiệp hội. Đặc biệt, văn phòng đã mở rộng tập trung vận động các doanh nghiệp chăn nuôi, chế biến, xuất nhập khẩu; các trang trại chăn nuôi gia súc lớn (trâu, bò, ngựa, dê, cừu, thỏ, hươu nai) có quy mô vừa và lớn tìm hiểu Điều lệ của Hiệp hội để sẵn sàng ra nhập Hiệp hội. Vì vậy, nhiệm kỳ II (2015-2021) Hiệp hội đã kết nạp thêm 07 đơn vị thành viên. Tổng số Hội viên là 87 (trong đó 78 Hội viên tập thể và 09 Hội viên cá nhân)

  1. Tổ chức Hội thảo quốc tế hàng năm là hoạt động nổi bật của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN: đã có 11 Hội thảo trong nhiệm kỳ II (2015-2021)

2.1 Hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam phối hợp cùng Công ty quảng cáo và triển lãm Minh Vi tổ chức Hội thảo lần thứ nhất, ngày 25/3/2016 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) số 799 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

Chủ đề: “Ngành chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, chủ động sẵn sàng cho hội nhập ASEAN và TPP”

–  Hội thảo đã thu hút đông đảo quan khách tham gia, 150 người đến từ 50 tổ chức: cơ quan quản lý nhà nước, các nhà Khoa học, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành chăn nuôi trong và ngoài nước, các nhà khoa học, các chủ trang trại… và nhiều tổ chức cá nhân khác quan tâm đến chủ đề này. Các chuyên gia trong nước và quốc tế (có 5 nước tham dự) với 11 báo cáo về nhiều chủ đề và rất nhiều ý kiến thảo luận vô cùng chất lượng trong Hội nghị.

–  Hội thảo đã cung cấp một lượng lớn thông tin đến người nghe về tình hình chăn nuôi gia súc lớn ở Việt Nam và trên thế giới, tạo cơ hội tốt về giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các nhà khoa học, các tổ chức sự nghiệp với các doanh nghiệp, các công ty, trang trại hoạt động trong ngành chăn nuôi gia súc lớn, cũng như đề xuất nhiều giải pháp để phát triển ngành chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam trước xu thế hội nhập sâu rộng vào ASEAN và TPP.

2.2 Hiệp hội đã phối hợp cùng  PGS.TS. Sử Thanh Long (Giám đốc trang trại giáo dục Edufarm) tổ chức hội thảo lần 2, tại phía Bắc: Hội thảo Quốc  tế ngày 26/8/2016, tại Trang trại giáo dục Edufarm, Hà Nội.

Chủ đề“Ngành chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam chủ động và sẵn sàng cho hội nhập ASEAN và TPP”

– Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các cơ quan quản lý nhà nước, các  nhà  Khoa học, các doanh nghiệp, hoạt động trong ngành chăn nuôi trong và ngoài nước, các Hiệp Hội, các chủ trang trại…

– Tại đây, các chuyên gia trong nước và quốc tế, (có 6 nước tham dự) với 7 báo cáo đã được các diễn giả trình bày và 150 đại biểu tham dự. Người chăn nuôi đã thảo luận cùng nhau chia sẻ những kiến thức bổ ích về các công nghệ trong chăn nuôi, đi sâu phân tích môi trường thú y, dinh dưỡng, phát triển hệ thống dịch vụ, ứng dụng khoa học công nghệ, tác động của hội nhập và các giải pháp hướng tới hội nhập sâu rộng, bền vững của ngành chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam.

2.3 Hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn VN phối hợp với Công ty quảng cáo và triển lãm Vietfair  và Hiệp hội sữa VN tổ chức Hội thảo lần 3 ngày 02/6/2017 tại cung văn hoá hữu nghị Việt Xô – Hà Nội.

Chủ đề hội thảo: “Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, các công nghệ cao trong chăn nuôi bò sữa”

         Tại đây, các chuyên gia trong nước và quốc tế, (có 5 nước tham dự) với 7 báo cáo đã được các diễn giả trình bày và 150 đại biểu tham dự đến từ 52 tổ chức. Người chăn nuôi đã thảo luận cùng nhau chia sẻ những kiến thức bổ ích về các công nghệ trong chăn nuôi

2.4 Hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn VN phối hợp cùng ĐH Tây Nguyên  và Sở Nông nghiệp & PTNT Đăklătổ chức Hội thảo lần thứ  4  ngày 29/07/2017 tại trường Đại học Tây Nguyên

Chủ đề hội thảo: “Các giải pháp chính nâng cao năng suất, chất lượng giống, khả năng sinh sản, khả năng chống bệnh ở gia súc cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên”

Với 8 báo cáo đã được các diễn giả trình bày và có 100 đại biểu tham dự Hội thảo thay mặt cho 45 tổ chức.

2.5 Hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi tổ chức Hội thảo lần th 5 vào ngày 16/03/2018 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

Chủ đề: “Các giải pháp chính nhằm phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt hiệu quả và bền vững”

Với 12 Báo cáo đã được  các diễn giả trong nước và quốc tế  trình bày tại HT cùng các ý kiến thảo luận, có 212 đại biểu về tham dự, từ 52 tổ chức. Hội thảo thực sự đã giúp cho từng đơn vị, từng trang trại, từng địa phương nhìn nhận và đánh giá sát thực trạng chăn nuôi của mình đồng thời, nắm bắt những cơ hội, thách thức và những bài học bổ ích trong chăn nuôi. Trên cơ sở đó xây dựng cho mình các giải pháp phù hợp tối ưu để phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt hiệu quả bền vững trong thời gian tới  

2.6 Hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn phối hợp cùng Bộ môn ngoại sản Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo lần th 6 vào ngày 03/10/2018 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội)

Chủ đề : “Quản lý, phát triển chăn nuôi gia súc lớn hiệu quả và bền vững theo chuỗi”

Với 8 Báo cáo được các diễn giả trong nước và quốc tế trình bày tại HT cùng các ý kiến thảo luận, có 125 đại biểu về tham dự Hội thảo từ 50 tổ chức, đã giúp cho các đơn vị, từng trang trại, địa phương hướng tới sự chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, quản lý theo chuỗi các mặt hàng tư trang trại đến bàn ăn đảm bảo VSATTP và sức khỏe cho người tiêu dùng, tạo liên kết dọc – ngang bền chặt, hiệu quả.

2.7 Hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn phối hợp cùng VP đại diện UBM Asia tại TP.HCM (Ban tổ chức Hội chợ và triển lãm Vietstock) tổ chức Hội thảo lần  th 7 vào ngày 19/10/2018 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

Chủ đề: “Cơ hội và thách thức đối với chăn nuôi bò sữa, bò thịt ở VN – Các giải pháp chính để chăn nuôi hiệu quả và bền vững”

Với 7 Báo cáo đã được các diễn giả trong nước và quốc tế trình bày tại Hội trường, và 265 đại biểu về tham dự Hội thảo, thay mặt cho 72 tổ chức, 5 nước tham dự, cùng các ý kiến thảo luận đã giúp cho từng đơn vị, từng trang trại, địa phương nghe, tìm ra hướng đi phù hợp cho chăn nuôi bò thịt, bò sữa của mình phát triển hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.

Thông qua tất cả các Hội thảo, Hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam đã giúp cho người chăn nuôi những mặt sau đây:

– Đánh giá được thực trạng chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam trong những năm qua.

– Những cơ hội và thách thức trong chăn nuôi gia súc lớn ở Việt Nam

– Đưa ra được các giải pháp chính để phát triển chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam trong thời gian tới.

– Tạo ra những ý tưởng giúp các địa phương, các đơn vị, các trang trại tìm ra hướng đi phù hợp của mình để chăn nuôi loại vật này phát triển.

– Tạo liên kết chuỗi dọc, ngang giúp chăn nuôi phát triển hiệu quả, bền vững.

2.8 Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN phối hợp cùng Hiệp hội Sữa Việt Nam và công ty quảng cáo và triển lãm Vietfair tổ chức Hội thảo lần th 8 vào ngày 31/05/2019 tại Nhà Thi đấu thể dục, thể thao Phú Thọ, số 1 Lữ Gia, Phường 15, Q.11, TP.Hồ Chí Minh.

Chủ đề: “Phát triển chăn nuôi bò sữa quy mô vừa và nhỏ hiệu quả và bền vững”

Với  5 Báo cáo đã được  các diễn giả trong nước và quốc tế  trình bày tại HT cùng các ý kiến thảo luận, có 215 đại biểu, thay mặt 40 tổ chức về tham dự, hội thảo thực sự đã giúp cho từng đơn vị, từng trang trại, từng địa phương nhìn nhận và đánh giá sát thực trạng chăn nuôi của mình đồng thời, nắm bắt những cơ hội, thách thức và những bài học bổ ích trong chăn nuôi. Trên cơ sở đóxây dựng cho mình các giải pháp phù hợp tối ưu để phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt hiệu quả bền vững trong thời gian tới

2.9 Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Bò sữa TH, Công ty TNHH MTV Bò sữa Châu Á – Thái Bình Dương (APDC), Trung tâm Nghiên cứu Bò và đòng cỏ Ba Vì tổ chức Hội thảo lần th 9 vào ngày 20/5/2020 tại Trung tâm Nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba Vì.

Chủ đề: “Phổ biến và chuyển giao công nghệ tinh phôi phân ly giới tính trong sản xuất bò sữa cao sản ở Việt Nam”

Với 06 Báo cáo đã được các diễn giả trong nước và quốc tế  trình bày tại HT cùng các ý kiến thảo luận, có 86 đại biểu thay mặt cho 40 cơ quan, đơn vị đã về tham dự, hội thảo thực sự đã giúp cho từng đơn vị, từng trang trại, từng địa phương nhìn nhận và đánh giá ưu, nhược điểm của áp dụng công nghệ tinh, phôi phân ly giới tính. Trong điều kiện chăn nuôi như thế nào sẽ áp dụng được các công nghệ này và khi áp dụng nó người chăn nuôi phải chú ý như thế nào về thức ăn, nuôi dưỡng, chăm sóc,… đối với vật nuôi. Hy vọng công nghệ tinh, phôi phân ly giới tính sẽ được áp dụng nhiều hơn không những trên bò sữa, bò thịt mà còn trên trâu, dê, cừu, ngựa.

2.10 Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN phối hợp cùng Công ty CP Sữa TH Truemilk và Công ty TNHH MTV Bò sữa Châu Á – Thái Bình Dương (APDC), tổ chức Hội thảo lần th 10 vào thứ 4, ngày 17/6/2020 tại Hoa Sen Trệt – Trung tâm Hội nghị 272 – Võ Thị Sáu – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh

Chủ đề: “Phổ biến và chuyển giao công nghệ tinh phôi phân ly giới tính trong sản xuất bò sữa cao sản ở Việt Nam”

Với 05 Báo cáo đã được các diễn giả trong nước và quốc tế  trình bày tại HT cùng các ý kiến thảo luận, có 101 đại biểu thay mặt cho 80 cơ quan, đơn vị (Quản lý NN, Các trường ĐH, Các Viện nghiên cứu, Các chuyên gia trong nước và quốc tế, Các Hội, Hiệp hội, Các DN, Các Trang trại chăn nuôi gia súc lớn, Các Diễn giả báo cáo, Các Cơ quan truyền thông,…) đã về tham dự, hội thảo thực sự đã giúp cho từng đơn vị, từng trang trại, từng địa phương nhìn nhận và đánh giá ưu, nhược điểm của áp dụng công nghệ tinh, phôi phân ly giới tính. Trong điều kiện chăn nuôi như thế nào sẽ áp dụng được các công nghệ này và khi áp dụng nó người chăn nuôi phải chú ý như thế nào về thức ăn, nuôi dưỡng, chăm sóc,… đối với vật nuôi. Hy vọng công nghệ tinh, phôi phân ly giới tính sẽ được áp dụng nhiều hơn không những trên bò sữa, bò thịt mà còn trên trâu, dê, cừu, ngựa.

2.11 Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN phối hợp cùng Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng và Công ty APDC tổ chức Hội thảo lần thứ 11 ngày 09/4/2021 tại Lâm Đồng với chủ đề: “Một số giải pháp phát triển chăn nuôi bò sữa năng suất cao trong nông hộ hiệu quả và bền vững”

Với 05 Báo cáo đã được các diễn giả trình bày tại Hội thảo cùng các ý kiến thảo luận, có 110 đại biểu thay mặt cho 85 cơ quan, đơn vị (Quản lý NN, Các trường ĐH, Các Viện nghiên cứu, Các chuyên gia trong nước và quốc tế, Các Hội, Hiệp hội, Các DN, Các Trang trại chăn nuôi gia súc lớn, Các Diễn giả báo cáo, Các Cơ quan truyền thông,…) đã về tham dự

Kính mong được các Quý Đại biểu tiếp tục quan tâm, hợp tác, đồng hành cùng Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN để góp phần thúc đẩy ngành Chăn nuôi gia súc lớn VN không ngừng phát triển hiệu quả và bền vững

3.Công tác phản biện và tham gia định hướng chính sách

Trong nhiệm kỳ II (2015-2021) Hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn VN đã chú trọng công tác theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành chăn nuôi nói chung và của các thành viên Hiệp hội nói riêng. Thông qua đó nắm bắt nhu cầu, ý kiến của các DN để phản ánh tới các CQ quản lý NN. Hiệp hội đã theo dõi, bám sát và duy trì quan hệ với các CQ quản lý NN để tìm hiểu các quy trình, thời gian ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành chăn nuôi để kiến nghị, góp ý với các nội dung văn bản quản lý NN:

– Tham gia xây dựng Luật Chăn nuôi, công bố số 11/2018-LCN ngày 03/12/2018 có hiệu lực ừ 01/01/2020

– Xây dựng Chiến lược Chăn nuôi giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn 2045.

– Tham gia đánh giá tổng kết chiến lược phát triển chăn nuôi đến 2020 do Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tại QĐ số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 đã được các tỉnh triển khai từ khâu quy hoạch vùng sản xuất chăn nuôi, vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đến giết mổ chế biến tập trung công nghiệp và phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi

– QĐ số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ Tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2016-2020 trong đó có các nội dung hỗ trợ con giống, hỗ trợ vật tư phối giống nhân tạo, hỗ trợ đào tạo tập huấn kỹ thuật phối giống cho gia súc và hỗ trợ xử lý môi trường. Theo báo cáo từ các địa phương, năm 2016 có gần 40 tỉnh đã triển khai thực hiện chính sách

– Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính Phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

– Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích DN đâu tư vào nông nghiệp, nông thôn

– Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên những chính sách này sau khi ban hành chậm đi vào cuộc sống, khó thực hiện, thủ tục hành chính rườm rà, chưa hấp dẫn được các DN đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi nói chung và giống vật nuôi nói riêng

– Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính Phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, giống vật nuôi

– Bên cạnh việc thực hiện chính sách của TW, một số tỉnh đã ban hành các chính sách riêng để thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ tại địa phương

– Tham gia góp ý các dự thảo, văn bản của Chính phủ, các Bộ, Ngành, VCCI, và các tỉnh, thành phố

– Tư vấn phản biện xã hội những vấn đề nóng bỏng của xã hội

Hiệp hội tư vấn cho một số tỉnh thành, đơn vị, trang trại về chăn nuôi gia súc lớn. Đặc biệt là tư vấn cho các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Lào Cai,… về chăn nuôi trâu bò, dê, cừu hiệu quả. Riêng với Công ty TH Milk Hiệp hội đã tư vấn trong việc ứng dụng công nghệ cao về công nghệ cấy truyền phôi và TH True milk đã thực hiện đạt thành công cao.

4.Công tác chuyên môn kỹ thuật

– Trong nhiệm kỳ qua, chăn nuôi gia súc lớn phát triển khá tốt, các sản phẩm do chăn nuôi gia súc lớn cung cấp tăng trưởng mạnh và theo hướng ATVS thực phẩm

– Công tác giống, chế biến thức ăn, áp dụng các công nghệ trong chăn nuôi gia súc lớn đều gia tăng như: áp dụng tinh, phôi phân ly giới tính, thức ăn TMR được phổ biến

– Năng suất giống vật nuôi được tăng lên rõ rệt đặc biệt là năng suất của đàn bò sữa.

– Các vi phạm luật pháp về chăn nuôi gia súc lớn đều giảm. Trong những năm gần đây hoạt động về mua bán, giết mổ gia súc lớn gia tăng, vi phạm quyền của vật nuôi. Đây là vấn đề mới, đòi hỏi cần có thời gian để tuyên truyền, thuyết phục.

– Sự phát triển của ngành chăn nuôi gia súc lớn mạnh mẽ như vậy nhưng vai trò của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN chưa thể hiện được nhiều trong việc tạo phong trào, tạo liên kết,…

– Các thành viên của Hiệp hội đã tham gia chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

  1. Công tác thông tin tuyên truyền

Trong nhiệm kỳ II (2015-2021) Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN đã chủ động và tích cức tham gia công tác tuyên truyền pháp luật, thu thập và xử lý thông tin từ các DN thành viên của Hiệp hội. Vì thế sự phối hợp, cộng tác giúp đỡ của Hiệp hội với đơn vị thành viên và kết nối giữa các đơn vị thành viên với nhau trong Hiệp hội khá tốt. Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN – cá nhân các thành viên hoặc lãnh đạo Hiệp hội đã tiếp xúc, viết bài, trả lời phỏng vấn các CQ thông tin đại chúng như: Đài tiếng nói VN, Đài truyền hình, Báo các loại để nói rõ các vấn đề ngành chăn nuôi gia súc lớn gặp phải

Các thành viên của Hiệp hội đã viết được nhiều bài đăng trên các tập san, tạp chí chuyên ngành. Đã soạn thảo được ba cuốn sổ tay về kỹ thuật TTNT, và Kỹ thuật Công nghệ cấy truyền phôi bò phân ly giới tính

  1. Hoạt động của Văn phòng Hiệp hội

– VP Hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam phần lớn là làm việc kiêm nhiệm, song rất say sưa, nhiệt tình, tâm huyết, sáng tạo và thiết thực góp phần lớn cho hoạt động của Hiệp hội đạt hiệu quả cao.

– Các cán bộ, chuyên viên của VP Hiệp hội phần lớn dựa vào bộ máy của Vinalica, làm việc giúp Hiệp hội theo cơ chế kiêm nhiệm. Hiệp hội ký Hợp đồng với Vinalica và trả phụ cấp hàng tháng cho Cán bộ, chuyên viên giúp các công việc của Hiệp hội được đảm bảo thông suốt từ:

+ Công tác tổ chức hành chính của HH

+ Công tác KHCN, trang Web, các BC của HH

+ Công tác tài chính của HH

+ Tổ chức các Hội thảo hàng năm của HH

Tất cả các công việc trên của Hiệp hội đều được đảm bảo đúng quy định Nhà nước, đúng mục tiêu, kế hoạch hàng năm của HH, đảm bảo hiệu quả, thiết thực và góp phần nâng cao uy tín vị thế của HH

  1. Hạn chế trong hoạt động của Hiệp Hội nhiệm kỳ II (2015-2021)

– Hầu hết các Ủy viên BCH, BTVđều là kiêm nhiệm, do đó ít có điều kiện đầu tư thời gian cần thiết cho hoạt động của Hiệp hội, còn có vị vắng nhiều cuộc họp BTV, BCH hàng năm

– Các Ủy viên BTV được phân công phụ trách các Ban, các Chi hội, do bận công việc nên chưa nắm bắt được nhiều tình hình hoạt động của các Chi hội và nhiệm vụ hoạt động của các Ban

– Công tác Hội thảo, tuyên truyền phổ biến kiến thức mới tập trung chủ yếu ở Hiệp hội và ở một số Chi hội cơ sở có phong trào phát triển chăn nuôi. Số lượng các Đề tài, Dự án ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất thực hiện còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng của đội ngũ cán bộ KHKT hiện có của Hiệp hội

– Hàng năm các Đơn vị thành viên Hiệp hội nộp Hội phí  không đồng đều, chưa đầy đủ, nên tài chính của Hiệp hội gặp nhiều khó khăn.

– Hoạt động của các Ban thuộc Hiệp Hội chưa mạnh , chưa đồng đều.

– Sự liên kết hỗ trợ giữa các thành viên còn yếu. Sự kết nối với các hoạt động của các Hội, Hiệp hội khác còn lỏng lẻo và không liên tục,

* Nguyên nhân:

+ Hiệp hội thiếu kinh phí cho hoạt động, chỉ mới đảm bảo được mức chi tối thiểu hàng năm cho các hoạt động HH

+ Phần lớn thành viên của Hiệp hội hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, gặp nhiều khó khăn về thời gian.

  1. Đánh giá chung:

Tuy có những hạn chế nêu trên song có thể khắc phục được trong thời gian tới. Ưu điểm thành tích là chính, cơ bản và là cốt lõi. Ưu điểm đó là:

8.1. Hiệp hội đã hoàn thành khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của Hiệp hội. Mọi hoạt động của Hiệp hội đều tuân thủ theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và các văn bản pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực hoạt động của Hiệp Hội.

– Hiệp Hội đã thực hiện nghiêm túc Điều 24 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, chấp hành các quy định của Pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp Hội và điều lệ Hiệp Hội. Hiệp Hôi luôn hoạt động đúng mục đích và nhiệm vụ hoạt động của Hiệp Hội, đảm bảo đúng luật pháp, góp phần thực hiện tốt công tác an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

– Ban Kiểm tra Hiệp Hội hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiểm tra mọi hoạt động Hiệp Hội góp phần cho Hiệp Hội hoạt động hiệu quả và đúng pháp luật

8.2. Công tác tài chính đúng quy định Nhà nước: công khai, minh bạch, dân chủ, tiết kiệm cao, cân đối được thu chi, đảm bảo các hoạt động của HH đúng kế hoạch, đúng mục đích.

8.3. Hoạt động của Hiệp hội toàn diện, mạnh mẽ, hiệu quả. Đặc biệt là tổ chức các Hội thảo hàng năm. Hiệp hội luôn chú ý tổ chức, phát triển về số lượng và đảm bảo chất lượng ở mỗi một thành viên tham gia. Quan hệ đối nội, đối ngoại, Hợp tác quốc tế tốt. Vì vậy vị thế, uy tín của Hiệp hội không ngừng được tăng cường.

8.4. Duy trì được các hoạt động thường xuyên của Hiệp hội.

8.5. Đảm bảo được kinh phí tối thiểu cho hoạt động của Hiệp hội

8.6. Văn phòng Hiệp hội làm việc tuy phần lớn là kiêm nhiệm, song  say xưa – tâm huyết – năng động sáng tạo và Hiệu quả cao. Hoạt động của Hiệp hội vừa thực hiện tốt cả về Nội dung, Phương thức nhưng đóng góp thiết thực cho sự phát triển chăn nuôi  của cộng đồng, từ đó đã tạo dựng được uy tín của Hiệp hội kể cả trong nước và quốc tế.

8.7. Nhiệm kỳ II (2015-2021) Hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn VN đã kết nạp được thêm 07 đơn vị thành viên tập thể:

– Năm 2017 đã kết nạp thêm 3 đơn vị thành viên là:

+Công ty CP Tân Bảo Sài Gòn

+Công ty TNHH MTV Vạn Hưng Thịnh

+Trang trại City cattle

– Năm 2018 đã kết nạp thêm đơn vị thành viên:

+VBBC  Capital Group

– Năm 2019, kết nạp thêm đơn vị thành viên:

+Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TMH

– Năm 2020, kết nạp thêm đơn vị thành viên

+ C«ng ty TNHH s¶n xuÊt th­¬ng m¹i n«ng s¶n thùc phÈm TrÝ ViÖt

– Năm 2021, kết nạp thêm đơn vị thành viên

+ Công ty thuốc thú y Toàn Thắng

Có được thành tích trên là nhờ có sự phấn đấu quyết liệt của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, các Chi Hội. Đặc biệt là bộ phận thường trực Hiệp hội.

Xin thay mặt Hiệp hội chân thành cảm ơn và nhiệt liệt hoan ngênh các đơn vị, cá nhân đã có nhiều hoạt động nổi bật, đóng góp thiết thực vào hoạt động chung của toàn Hiệp hội.

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2022-2027)

1.Công tác tổ chức, phát triển Hiệp hội:

– Kiện toàn lại tổ chức sau Đại hội, bổ sung sửa chữa lại các Quy chế quản lý, Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của Hiệp hội

– Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến các Hội viên về đường lối, chính sách phát triển chăn nuôi gia súc lớn của Đảng, Nhà Nước

– Mở rộng quy mô hoặt động, kết nạp thêm các Hội viên đặc biệt là các Doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các trang trại chăn nuôi gia súc lớn, các Hộ gia đình và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc lớn,…

– Ban thường trực họp định kỳ hàng tuần; BTV họp định kỳ 6 tháng/lần; BCH họp định kỳ mỗi năm/lần. Các báo cáo hàng tháng, quý, năm được gửi tới các thành viên BCH Hiệp hội qua email.

– Thành lập các tổ chuyên gia chuyên sâu, mời các chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm tham gia hoạt động. Hầu hết các chuyên gia đều được cơ cấu vào BCH Hiệp hội

2. Công tác chuyên môn

  • Công tác tư vấn, giám định và phản biện xã hội

– Thuận lợi của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn là quy tụ được nhiều chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc lớn.

– Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN cần thành lập các Ban và các tổ chuyên gia, chuyên sâu theo từng loại vật nuôi. VD: tổ chuyên gia về bò (bò sữa + bò thịt); tổ chuyên gia về trâu; tổ chuyên gia về ngựa; tổ chuyên gia về dê, cừu, thỏ,… Mỗi tổ chuyên gia chuyên sâu cần có từ 3-5 chuyên gia. Các tổ chuyên gia trong và ngoài ngành triển khai thực hiện công tác tư vấn, giám sát, và phản biện xã hội về:

+ Thuộc lĩnh vực chuyên môn

+ Tham gia xây dựng, đóng góp cho đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đóng góp vào các văn bản pháp luật liên quan đến ngành nghề

+ Tham gia đóng góp, phản ánh lên các cơ quan, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp, chính đáng của các Hội thành viên và của Hiệp hội

2.2 Nghiên cứu khoa học, chuyển giao TBKT:

Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN và các chuyên gia của Hiệp hội đăng ký:

– Tham gia đăng ký đấu thầu thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hoặc chuyển giao các TBKT

– Nhận đặt các Đề tài nghiên cứu khoa học do Bộ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT, các Sở KH&CN, các Sở NN&PTNT, các tập đoàn, các công ty, các trang trại,… đặt hàng hàng năm

– Tham gia phối hợp NCKH, chuyển giao tiến bộ KHKT các Đề tài, công nghệ của các Viện, Trường, Trung tâm,…

– Động viên khuyến khích mọi thành viên trong HIệp hội nhiệt tình, sáng tạo phát huy sở trường, năng lực và chuyên ngành của bản thân đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội và của nghành nghề

– Tham gia viết tin, viết bài phản ánh tình hình chăn nuôi gia súc lớn trong nước, trong khu vực và thế giới. Phổ biến các tiến bộ KHKT, các công nghệ chăn nuôi tiên tiến cần áp dụng

2.3. Tham gia đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các chính sách về chuyên môn, về quản lý,…

– Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN và các chuyên gia của Hiệp hội ký hợp đồng nhiệm vụ điều tra cơ bản của các Cục, Vụ , Sở,… đưa ra hoặc do Hiệp hội đề xuất và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

– Tham gia biên soạn các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, sổ tay,… Trên cơ sở đó đề xuất các chính sách cho ngành hoặc liên quan đến ngành chăn nuôi gia súc lớn

2.4. Tổ chức các Hội thảo trong nước và quốc tế

– Hàng năm Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN chủ trì, phối hợp cùng một số cơ quan, đơn vị để tổ chức Hội thảo trong nước và quốc tế định kỳ tổ chức 02 Hội thảo/năm

– Tham gia các Hội thảo, Diễn đàn, Hội nghị báo chí,… đóng góp ý kiến khuyến nghị các chính sách liên quan đến ngành chăn nuôi gia súc lớn

2.5. Hợp tác quốc tế

– Liên kết với các Hội, Hiệp hội trong nước, trong khu vực và trên thế giới, nhằm trao đổi, ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến trong chăn nuôi gia súc lớn cho các Hội viên

– Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN đăng ký và tạo điều kiện để các chuyên gia của Hiệp hội tham gia các Dự án trong nước và quốc tế (nếu có)

3. Công tác tài chính

– Công tác tài chính của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý tài chính ở các Hội, Hiệp hội

– Tài chính của HIệp hội dựa vào các nguồn thu:

+ Hội phí hàng năm của Hội viên

+ Từ các hoạt động phản biên, hoạt động chuyên môn, dịch vụ

+ Nguồn tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước

– Hàng năm lập Dự toán thu, chi theo kế hoạch của Hiệp hội

– Luôn luôn suy nghĩ để hoạt động, tìm nguồn thu mới cho Hiệp hội

4.Kiến nghị, đề xuất

– Xây dựng mối quan hệ, hợp tác, liên kết với các Hội, Hiệp hội khác trong lĩnh vực chăn nuôi thú y

– Đề nghị Bộ NN&PTNT, Bộ KHCN&MT cho phép Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN tham gia đấu thầu, đăng ký các Đề tài nghiên cứu KH, các Đề án chuyển giao tiến bộ KHKT,…

– Đề nghị các đơn vị thành viên trong toàn Hiệp hội luôn đoàn kết, gắn bó, liên kết dọc ngang, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên đây là Báo cáo Kết quả các hoạt động của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN nhiệm kỳ II (2015-2021) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2022-2027). Ban Chấp hành Hiệp hội xin báo cáo và trình Đại hội./.

 

Nơi nhận:                                                                                                  TM BAN CHẤP HÀNH

– Ủy viên BCH (để biết)                                                                                           Chủ tịch

– Vụ TCCB –Bộ NN&PTNT (để báo cáo)

– Cục CN – Bộ NN&PTNT (để báo cáo)

– Vụ TCPCP – Bộ Nội vụ (để báo cáo)                                                                                                           – Đăng Website HHCNGSL

 – Lưu VP                                                                                                   PGS.TS Hoàng Kim Giao