Trang chủ » Organization » Association documents » Report on the results of the first 6 months of the year and the plan for the last 6 months of 2016

Report on the results of the first 6 months of the year and the plan for the last 6 months of 2016

01/02/2023 | 11:53

A. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016

Đại hội nhiệm kỳ II (2015-2020) Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam được tiến hành ngày 21/12/2015 đã thành công tốt đẹp. Các hoạt động của Hiệp hội đã và đang dần đi vào nề nếp, khoa học và đạt hiệu quả ngày càng cao hơn.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2016, Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt nam đã triển khai thực hiện được các nội dung sau:

 1. Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả Đại hội nhiệm kỳ II (2015-2020) của Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam.
 2. Hoàn thiện về tổ chức nhân sự sau Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ II (2015-2020)
 3. Gửi Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ II (2015-2020) quyết định bổ sung sửa đổi điều lệ, quyết định quy chế hoạt động. quyết định quy chế chi tiêu nội bộ của Hiệp hội, danh sách Ban thường vụ, Ban chấp hành các chi hội trực thuộc Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam tới từng thành viên (có đầy đủ họ tên, điện thoại, email, địa chỉ liên lạc)
 4. Xây dựng trang Web của Hiệp hội và đã kịp thời đưa các thông tin lên trang web của Hiệp hội khá tốt.
 5. Liên hệ với một số tổ chức, Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc ở Hoa Kỳ để hợp tác về nghiên cứu. phát triển chăn nuôi gia súc lớn và hoạt động thương mại giữa Việt Nam – Hoa Kỳ.
 6. Tổ chức Hội thảo “Ngành chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, chủ động sẵn sàng cho hội nhập ASEAN và TPP” và họp BTV ngày 25/3/2016 tại TP.Hồ Chí Minh.
 7. Tư vấn cho một số đơn vị, cá nhân về chăn nuôi gia súc lớn. Đặc biệt là tư vấn cho các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Thanh Hóa, Nghệ An… và công ty TH Milk về công nghệ cấy truyền phôi và đạt thành công cao.

B.Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016

 1. Đưa trang Web của Hiệp hội vào hoạt động tốt hơn nữa.
 2. Tiếp tục liên hệ với một số tổ chức, Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc quốc tế để hợp tác về nghiên cứu, phát triển chăn nuôi gia súc lớn và hoạt động thương mại.
 3. Tiếp tục hoạt động tư vấn cho các đơn vị, cá nhân về chăn nuôi gia súc lớn trong cả nước.
 4. Tổ chức Hội thảo “Ngành chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, chủ động sẵn sàng cho hội nhập ASEAN và TPP và họp Ban thường vụ Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam vào ngày 26/8/2016 tại trang trại Edufarm (Chương Mỹ – Hà Nội)
 5. Làm việc với Hiệp hội Bò, Dê của Mỹ, tổ chức hội thảo dự kiến chủ đề: “Các giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng giống, sinh sản và sức chống bệnh của đàn gia súc lớn Việt Nam (trâu, bò sữa, bò thịt, dê)” dự kiến vào ngày 03/11/2016 ở Hồ Chí Minh, ngày 05/11/2016 hoặc 06/11/2016 ở Hà Nội và đi thăm quan một số đơn vị chăn nuôi gia súc lớn ở Việt Nam.
 6. Về tài chính: đã mở tài khoản, sổ sách, chứng từ… theo dõi kịp thời, chính xác, chuẩn mực phấn đấu cân bằng thu chi. Đặc biệt phần thu từ tổ chức hội thảo, từ thu hội phí để có quỹ cho Hiệp hội hoạt động nhằm hoàn thành tốt nghị quyết đại hội nhiệm kỳ II (2015-2020), trước mắt là năm 2016.

Xin trân trọng cảm ơn!