DANH SÁCH CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM

NHIỆM KỲ II (2015-2020)

 

TT Danh sách Chức vụ đương nhiệm Nhiệm kỳ

(2015-2020)

1 PGS, TS. Hoàng Kim Giao Nguyên Cục trưởng CCN – Chủ tịch – Chủ tịch,

– TB TV phản biện

2 TS. Lê Văn Thông GĐ TT Giống GSL TW – Phó chủ tịch – PCT thường trực

– Kiêm Tổng thư ký

3 Lưu Hùng Sơn TGĐ CTy TNHH MTV Bò sữa Châu á – Thái Bình Dương – Phó chủ tịch phụ trách phía Nam
4 PGS.TS. Trần Quang Hân Hiệu phó Trường ĐH Tây Nguyên – Phó chủ tịch phụ trách MT và TN
5 TS. Lê Bá Quế PGĐ TT Giống GSL TW – Phó chủ tịch

– TB TCHC, TĐ KT

6 TS. Tống Xuân Chinh Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi – Phó chủ tịch

– TB  SX&TT

7 Trần Công Chiến TGĐ Cty bò sữa Mộc Châu – Phó chủ tịch