Âm lịch

Liên hệ: 04.3971.8830 - 04.3971.8853 - 04.3971.9776 |vinaruha@gmail.com
­
20 06, 2022

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

By |Tháng Sáu 20th, 2022|Ban thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Trưởng ban, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC|Chức năng bình luận bị tắt ở DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022-2027)   TT Họ và tên Chức vụ đang đảm nhiệm Đơn vị công tác Nhân sự nhiệm kỳ III (2022-2027) 1 PGS.TS [...]

1 02, 2016

Chủ tịch, các phó Chủ tịch và các Trưởng ban

By |Tháng Hai 1st, 2016|Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Trưởng ban, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC|Chức năng bình luận bị tắt ở Chủ tịch, các phó Chủ tịch và các Trưởng ban

DANH SÁCH CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020)   TT Danh sách Chức vụ đương nhiệm Nhiệm kỳ (2015-2020) 1 PGS, TS. Hoàng Kim Giao Nguyên Cục [...]