Âm lịch

Liên hệ: 04.3971.8830 - 04.3971.8853 - 04.3971.9776 |vinaruha@gmail.com
­
1 02, 2016

Chủ tịch, các phó Chủ tịch và các Trưởng ban

By |Tháng Hai 1st, 2016|Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Trưởng ban, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC|Chức năng bình luận bị tắt ở Chủ tịch, các phó Chủ tịch và các Trưởng ban

DANH SÁCH CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020)   TT Danh sách Chức vụ đương nhiệm Nhiệm kỳ (2015-2020) 1 PGS, TS. Hoàng Kim Giao Nguyên Cục [...]

31 01, 2016

Chủ tịch, các phó Chủ tịch và các Trưởng ban

By |Tháng Một 31st, 2016|Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Trưởng ban, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC|Chức năng bình luận bị tắt ở Chủ tịch, các phó Chủ tịch và các Trưởng ban

DANH SÁCH CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020)   TT Danh sách Chức vụ đương nhiệm Nhiệm kỳ (2015-2020) 1 PGS, TS. Hoàng Kim Giao Nguyên Cục [...]