Ban Tài chính

By |Tháng Một 31st, 2016|Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, Tài chính, TỔ CHỨC|Chức năng bình luận bị tắt ở Ban Tài chính

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN TÀI CHÍNH TT Danh sách Chức vụ 1 TS. Phạm Văn Tiềm PGĐ VINALICA - Trưởng ban 2 Bùi Đức Hoàn TGĐ Tổng Cty CN Việt Nam [...]