Ban Thi đua Khen thưởng

By |Tháng Một 31st, 2016|Ban thi đua khen thưởng, Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC|Chức năng bình luận bị tắt ở Ban Thi đua Khen thưởng

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN TỔ CHỨC - THI ĐUA TT Danh sách Chức vụ 1 TS. Lê Bá Quế PGĐ TT GGSL TW - Trưởng ban 2 ThS. Nguyễn Duy Lý [...]