Âm lịch

Liên hệ: 04.3971.8830 - 04.3971.8853 - 04.3971.9776 |vinaruha@gmail.com
­
31 01, 2016

Các ban chuyên môn

By |Tháng Một 31st, 2016|Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC|Chức năng bình luận bị tắt ở Các ban chuyên môn

DANH SÁCH CÁC BAN CHUYÊN MÔN CỦA HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) 1. Ban Tư vấn phản biện 2. Ban Kiểm tra 3. Ban Khoa học Công nghệ 4. Ban Hợp tác [...]

31 01, 2016

Ban Tư vấn Phản biện

By |Tháng Một 31st, 2016|Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC, Tư vấn - Phản biện|Chức năng bình luận bị tắt ở Ban Tư vấn Phản biện

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN TƯ VẤN VÀ PHẢN BIỆN TT Danh sách Chức vụ 1 PGS. TS. Hoàng Kim Giao Nguyên Cục trưởng CCN - Chủ tịch - TB 2 GS. [...]

31 01, 2016

Ban Kiểm tra

By |Tháng Một 31st, 2016|Ban Kiểm tra, Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC|Chức năng bình luận bị tắt ở Ban Kiểm tra

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN KIỂM TRA TT Danh sách Chức vụ 1 TS. Phùng Thế Hải PGĐ TT GSL TW - Trưởng ban 2 ThS. Nguyễn Duy Lý T.CTy Chăn nuôi [...]

31 01, 2016

Ban Hợp tác quốc tế

By |Tháng Một 31st, 2016|Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, Hợp tác quốc tế, TỔ CHỨC|Chức năng bình luận bị tắt ở Ban Hợp tác quốc tế

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ TT Danh sách Chức vụ 1 Ông Nguyễn Ngọc Mỹ Chủ tịch tập đoàn Công ty Vabis – Trưởng ban 2 PGS.TS. Lê [...]

31 01, 2016

Ban Khoa học Công nghệ

By |Tháng Một 31st, 2016|Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, Khoa học - Công nghệ, TỔ CHỨC|Chức năng bình luận bị tắt ở Ban Khoa học Công nghệ

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TT Danh sách Chức vụ 1 PGS. TS. Mai Văn Sánh Nguyên trưởng phòng Đào tạo VCN - Trưởng ban 2 PGS.TS. Trần Quang [...]

31 01, 2016

Ban Thi đua Khen thưởng

By |Tháng Một 31st, 2016|Ban thi đua khen thưởng, Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC|Chức năng bình luận bị tắt ở Ban Thi đua Khen thưởng

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN TỔ CHỨC - THI ĐUA TT Danh sách Chức vụ 1 TS. Lê Bá Quế PGĐ TT GGSL TW - Trưởng ban 2 ThS. Nguyễn Duy Lý [...]

31 01, 2016

Ban Biên tập Tạp chí

By |Tháng Một 31st, 2016|Ban biên tập Tạp chí, Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, Giới thiệu ban biên tập, TẠP CHÍ, TỔ CHỨC|Chức năng bình luận bị tắt ở Ban Biên tập Tạp chí

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ TT Danh sách Chức vụ 1 PGS, TS. Nguyễn Văn Đức Nguyên Trưởng BM Di truyền Viện CN - Trưởng ban 2 TS. [...]

31 01, 2016

Ban Tài chính

By |Tháng Một 31st, 2016|Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, Tài chính, TỔ CHỨC|Chức năng bình luận bị tắt ở Ban Tài chính

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN TÀI CHÍNH TT Danh sách Chức vụ 1 TS. Phạm Văn Tiềm PGĐ VINALICA - Trưởng ban 2 Bùi Đức Hoàn TGĐ Tổng Cty CN Việt Nam [...]

31 01, 2016

Ban Sản xuất và Thị trường

By |Tháng Một 31st, 2016|Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, Sản xuất thị trường, TỔ CHỨC|Chức năng bình luận bị tắt ở Ban Sản xuất và Thị trường

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TT Danh sách Chức vụ 1 TS. Tống Xuân Chinh Cục phó Cục CN - Trưởng ban 2 Ông Lê Trọng Nghĩa [...]

31 01, 2016

Ban Hợp tác quốc tế

By |Tháng Một 31st, 2016|Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, Hợp tác quốc tế, TỔ CHỨC|Chức năng bình luận bị tắt ở Ban Hợp tác quốc tế

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ TT Danh sách Chức vụ 1 Ông Nguyễn Ngọc Mỹ Chủ tịch tập đoàn Công ty Vabis – Trưởng ban 2 PGS.TS. Lê [...]