Âm lịch

Liên hệ: 04.3971.8830 - 04.3971.8853 - 04.3971.9776 |vinaruha@gmail.com
­
20 06, 2022

Danh sách Ban Chấp hành

By |Tháng Sáu 20th, 2022|Ban chấp hành, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC|Chức năng bình luận bị tắt ở Danh sách Ban Chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022-2027)   TT Họ và tên Chức vụ đang đảm nhiệm Đơn vị công tác Nhân sự nhiệm kỳ III (2022-2027) 1 PGS.TS [...]

1 02, 2016

Ban chấp hành Hiệp hội – nhiệm kỳ II (2015 – 2020)

By |Tháng Hai 1st, 2016|Ban chấp hành, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC|Chức năng bình luận bị tắt ở Ban chấp hành Hiệp hội – nhiệm kỳ II (2015 – 2020)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 1 PGS.TS. Hoàng Kim Giao Nguyên Cục trưởng Cục Chăn nuôi 2 [...]