Máy móc, vật tư phục vụ chăn nuôi gia súc lớn, thụ tinh nhân tạo: Các loại vật tư khác