DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022-2027)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ đang đảm nhiệm

Đơn vị công tác

Nhân sự nhiệm kỳ III (2022-2027)

1

PGS.TS Hoàng Kim Giao

Chủ tịch

Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN

Chủ tịch

2

TS. Lê Văn Thông

PCT thường trực kiêm Tổng thư ký

Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn VN

PCT thường trực

3

TS. Tống Xuân Chinh

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi

PCT Hiệp hội phụ trách SX-TT

Cục Chăn nuôi

PCT HH phụ trách SX-TT

4

PGS.TS. Sử Thanh Long

Giảng viên Khoa TY – HV NNVN

Học viện Nông nghiệp VN

PCT HH phụ trách Đào tạo &chuyển giao TB KHKT

5

Bà Tô Tuệ Lang

Chủ tịch + TGĐ APDC

PCT Vinaruha phụ trách phía Nam

Công ty APDC tại TP.HCM

PCT HH phụ trách phía Nam

6

Ông Đặng Thái Nhị

Chủ tịch + TGĐ công ty Sao Đỏ

Công ty Sao Đỏ tại Đăklăc

PCT HH phụ trách Miền Trung và Tây Nguyên

7

Ông Hà Văn An

Chủ tịch + TGĐ công ty Nam Việt

Công ty Nam Việt ở Sông Kông, Thái Nguyên

PCT HH phụ trách Miền Bắc

8

TS. Lê Bá Quế

GĐ Vinalica

PCT Vinaruha phụ trách TCHC

Vinalica

PCT – TB Tổ chức và Tài chính HH

9

TS. Phùng Thế Hải

PGĐ Vinalica

TBKT Vinaruha

Vinalica

Tổng Thư ký HH

10

PGS.TS. Mai Văn Sánh

TB KHKT Vinaruha

Vinaruha

TB KHKT HH

11

PGS.TS Lê Thị Thúy

Phó Ban HTQT Vinaruha

Vinaruha

TB HTQT HH

12

TS. Tăng Xuân Lưu

GĐ TT NC Bò và đồng cỏ Ba Vì

 

Trung tâm nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba Vì

TB Tư vấn phản biện HH

13

Ông Bùi Đại Phong

Chủ tịch + TGĐ công ty CP Giống GS Hà Nội

Công ty CP Giống GS Hà Nội

PB Tư vấn phản biện HH

14

 

TS. Lương Anh Dũng

Phó GĐ

Vinalica

Trưởng BKT

15

Th.S Nguyễn Duy Lý

TP Tổng hợp – Tổng công ty Chăn nuôi VN – Phó BKT

Tổng công ty Chăn nuôi VN

Phó BKT