Âm lịch

Liên hệ: 04.3971.8830 - 04.3971.8853 - 04.3971.9776 |vinaruha@gmail.com
­
12 08, 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Đăng bởi |Tháng Tám 12th, 2016|TỔ CHỨC, Văn bản Hiệp hội|0 Bình luận

A. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 Đại hội nhiệm kỳ II (2015-2020) Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam được tiến hành ngày 21/12/2015 đã thành công tốt đẹp. Các hoạt động [...]

29 03, 2016

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM (Phiên họp quý I năm 2016)

Đăng bởi |Tháng Ba 29th, 2016|Sự kiện Trong nước, TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT, Văn bản Hiệp hội|0 Bình luận

Vào hồi 9h00 ngày 25/3/2016 tại Phòng Hội nghị, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam đã [...]

1 02, 2016

Quy chế hoạt động của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng bởi |Tháng Hai 1st, 2016|TỔ CHỨC, Văn bản Hiệp hội|0 Bình luận

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM Số:  02 /QĐ-HHGSL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                          [...]

1 02, 2016

ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM

Đăng bởi |Tháng Hai 1st, 2016|Điều lệ Hiệp hội, TỔ CHỨC, Văn bản Hiệp hội|0 Bình luận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM CHƯƠNG I TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG           [...]