Ban Sản xuất và Thị trường

Đăng bởi |Tháng Một 31st, 2016|Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, Sản xuất thị trường, TỔ CHỨC|0 Bình luận

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TT Danh sách Chức vụ 1 TS. Tống Xuân Chinh Cục phó Cục CN - Trưởng ban 2 Ông Lê Trọng Nghĩa [...]