Ban Hợp tác quốc tế

Đăng bởi |Tháng Một 31st, 2016|Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, Hợp tác quốc tế, TỔ CHỨC|0 Bình luận

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ TT Danh sách Chức vụ 1 Ông Nguyễn Ngọc Mỹ Chủ tịch tập đoàn Công ty Vabis – Trưởng ban 2 PGS.TS. Lê [...]