Ban chấp hành Hiệp hội – nhiệm kỳ II (2015 – 2020)

Đăng bởi |Tháng Hai 1st, 2016|Ban chấp hành, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC|0 Bình luận

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 1 PGS.TS. Hoàng Kim Giao Nguyên Cục trưởng Cục Chăn nuôi 2 [...]