Âm lịch

Liên hệ: 04.3971.8830 - 04.3971.8853 - 04.3971.9776 |vinaruha@gmail.com
­

Danh sách thành viên các bộ phận của Hiệp hội

1 02, 2016

Ban chấp hành Hiệp hội – nhiệm kỳ II (2015 – 2020)

Đăng bởi |Tháng Hai 1st, 2016|Ban chấp hành, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC|0 Bình luận

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 1 PGS.TS. Hoàng Kim Giao Nguyên Cục trưởng Cục Chăn nuôi 2 [...]

1 02, 2016

Ban thường vụ

Đăng bởi |Tháng Hai 1st, 2016|Ban thường vụ, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC|0 Bình luận

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020)   TT Danh sách Chức vụ đương nhiệm 1 PGS, TS. Hoàng Kim Giao Nguyên Cục trưởng CCN - Chủ tịch Hiệp [...]

1 02, 2016

Chủ tịch, các phó Chủ tịch và các Trưởng ban

Đăng bởi |Tháng Hai 1st, 2016|Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Trưởng ban, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC|0 Bình luận

DANH SÁCH CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020)   TT Danh sách Chức vụ đương nhiệm Nhiệm kỳ (2015-2020) 1 PGS, TS. Hoàng Kim Giao Nguyên Cục [...]

31 01, 2016

Các ban chuyên môn

Đăng bởi |Tháng Một 31st, 2016|Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC|0 Bình luận

DANH SÁCH CÁC BAN CHUYÊN MÔN CỦA HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) 1. Ban Tư vấn phản biện 2. Ban Kiểm tra 3. Ban Khoa học Công nghệ 4. Ban Hợp tác [...]

31 01, 2016

Ban Tư vấn Phản biện

Đăng bởi |Tháng Một 31st, 2016|Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC, Tư vấn - Phản biện|0 Bình luận

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN TƯ VẤN VÀ PHẢN BIỆN TT Danh sách Chức vụ 1 PGS. TS. Hoàng Kim Giao Nguyên Cục trưởng CCN - Chủ tịch - TB 2 GS. [...]

31 01, 2016

Ban Kiểm tra

Đăng bởi |Tháng Một 31st, 2016|Ban Kiểm tra, Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC|0 Bình luận

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN KIỂM TRA TT Danh sách Chức vụ 1 TS. Phùng Thế Hải PGĐ TT GSL TW - Trưởng ban 2 ThS. Nguyễn Duy Lý T.CTy Chăn nuôi [...]

31 01, 2016

Ban Hợp tác quốc tế

Đăng bởi |Tháng Một 31st, 2016|Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, Hợp tác quốc tế, TỔ CHỨC|0 Bình luận

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ TT Danh sách Chức vụ 1 Ông Nguyễn Ngọc Mỹ Chủ tịch tập đoàn Công ty Vabis – Trưởng ban 2 PGS.TS. Lê [...]

31 01, 2016

Ban Khoa học Công nghệ

Đăng bởi |Tháng Một 31st, 2016|Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, Khoa học - Công nghệ, TỔ CHỨC|0 Bình luận

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TT Danh sách Chức vụ 1 PGS. TS. Mai Văn Sánh Nguyên trưởng phòng Đào tạo VCN - Trưởng ban 2 PGS.TS. Trần Quang [...]

31 01, 2016

Ban Thi đua Khen thưởng

Đăng bởi |Tháng Một 31st, 2016|Ban thi đua khen thưởng, Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, TỔ CHỨC|0 Bình luận

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN TỔ CHỨC - THI ĐUA TT Danh sách Chức vụ 1 TS. Lê Bá Quế PGĐ TT GGSL TW - Trưởng ban 2 ThS. Nguyễn Duy Lý [...]

31 01, 2016

Ban Biên tập Tạp chí

Đăng bởi |Tháng Một 31st, 2016|Ban biên tập Tạp chí, Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, Giới thiệu ban biên tập, TẠP CHÍ, TỔ CHỨC|0 Bình luận

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ TT Danh sách Chức vụ 1 PGS, TS. Nguyễn Văn Đức Nguyên Trưởng BM Di truyền Viện CN - Trưởng ban 2 TS. [...]