DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM

NHIỆM KỲ II (2015-2020)

 

TT Danh sách Chức vụ đương nhiệm
1 PGS, TS. Hoàng Kim Giao Nguyên Cục trưởng CCN – Chủ tịch Hiệp hội
2 TS. Lê Văn Thông GĐ TT Giống GSL TW – Phó chủ tịch Hiệp hội
3 Lưu Hùng Sơn TGĐ Cty TNHH MTV Bò sữa Châu á – Thái Bình Dương
4 PGS.TS. Trần Quang Hân Hiệu phó Trường ĐH Tây Nguyên
5 Trần Công Chiến TGĐ Cty bò sữa Mộc Châu
6 TS. Tống Xuân Chinh Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi
7 TS. Lê Bá Quế PGĐ TT Giống GSL TW
8 PGS.TS. Nguyễn Văn Đức Nguyên Trưởng BM DT VCN
9 Nguyễn Ngọc Mỹ Chủ tịch tập đoàn Công ty Vabis
10 TS. Phùng Thế Hải PGĐ TT GSL TW
11 PGS.TS. Mai Văn Sánh Nguyên TP Đào tạo VCN
12 GS, TS. Vũ Chí Cương Phó viện trưởng VCN
13 TS. Phạm Văn Tiềm PGĐ VINALICA
14 TS. Sử Thanh Long Trưởng BM Ngoại sản, khoa TY, Học viện Nông nghiệp VN
15 TS. Nguyễn Quốc Đạt Phân Viện chăn nuôi Nam Bộ
16 TS. Hà Minh Tuân TP. KHCN, VINALICA
17 Lê Trọng Nghĩa GĐ Công ty HNT
18 Bùi Đức Hoàn TGĐ Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam
19 TS. Nguyễn Đình Minh Phó Viện Trưởng Viện Thú y