HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020)

BAN TỔ CHỨC – THI ĐUA

TT Danh sách Chức vụ
1 TS. Lê Bá Quế PGĐ TT GGSL TW – Trưởng ban
2 ThS. Nguyễn Duy Lý T.CTy Chăn nuôi Việt Nam – Phó ban
3 CN. Lương Duy Thu TP TCHC – TT Giống GSL Trung ương