HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020)

BAN TÀI CHÍNH

TT Danh sách Chức vụ
1 TS. Phạm Văn Tiềm PGĐ VINALICA – Trưởng ban
2 Bùi Đức Hoàn TGĐ Tổng Cty CN Việt Nam – Phó ban
3 Trần Công Chiến GĐ Cty sữa Mộc Châu – Phó ban
4 Nguyễn Thị Kim Dung Kế toán trưởng Hiệp hội
5 Nguyễn Tuấn Linh Kế toán Hiệp hội
6 Trần Hoàng Phương Kế toán Hiệp hội