HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020)

BAN SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG

TT Danh sách Chức vụ
1 TS. Tống Xuân Chinh Cục phó Cục CN – Trưởng ban
2 Ông Lê Trọng Nghĩa GĐ Công ty HNT – Phó ban
3 Ông Phạm Việt Hồng Công ty trâu bò sữa TP. Hồ Chí Minh
4 Ths. Lã Văn Thảo TP GSL CCN