HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020)

BAN KIỂM TRA

TT Danh sách Chức vụ
1 TS. Phùng Thế Hải PGĐ TT GSL TW – Trưởng ban
2 ThS. Nguyễn Duy Lý T.CTy Chăn nuôi Việt Nam – Phó ban